Home
ShellsAngels
Justus Willemsen
Ruben Willemsen
Genealogie
Achtergrondinfo
Familie Ten Pas
-GEN 5/1 - Johannes
-GEN 5/2 - Karel
-GEN 5/3 - Gerhard
-GEN 5/4 Alb.Jan
-GEN 5/5 Leentje
-GEN 5/6 - Gradus
-GEN 6/7 Joh. Albert
-Gen 6/9 - Anna Elis
-GEN 7/1 - Johannes
GEN 8/7 - Cornelis
GEN 9/2 Roelofina
-GEN 5/7 Evert
Lochem
Apeldoorn
Schilderijen
--- Expositie CODA
Familie Willemsen
Familie Bronsink
Zonder aansluiting
-Ten Pas Winterswijk
-Thepass
Weblinks
Gastenboek
Jackspare


 

Stamboom familie ten Pas

Nederduits Gereformeerde Gemeente Lochem – Doopboek

?
?
?
?
?
?
!!!
Hier, bij Berend, beginnen we te tellen als generatie 1, want vanaf hier hebben we een "doortelling".

Berend Hiddinck en Fenneken Welmers trouwden op 4 juli 1675 in Lochem.
Ze kregen twee kinderen:

 1. Aeltien Berentsen ten Pas
  Trouwde op 8 december 1715 in Almen Gorssel met Hermanus Eekhof
  Kinderen:
  1.    Christiaen Carel Eekhof, geboren ..-..-1719 in Lochem
  2.    Berent Hendrick Eekhof, geboren ..-..-1722 in Lochem
  3.    Hendrik Eekhof, geboren ..-..-1724 in Lochem

 2. Berend Berendsen ten Pas:
   

 • Generatie 1

  • Berend Berendsen ten Pas, zoon van Berend Hiddinck en Fenneken Welmers, is geboren op ..... 1678. Berend trouwde in Laren op 18 augustus 1715 met Jenneken Pongers, geboren op ..-..-1679 in Markelo. Dochter van Berend Pongers en ... Wibbe.
   Berend en Jenneken hadden twee kinderen:

  1. Willem ten Pas, geboren op 19-01-1716 in Verwolde

  2. Fenne ten Pas, geboren op 19-01-1716 in Verwolde
   (Berend ten Pas in Verwoolde, Sijn S. Willem en D. Fenne, twelings.)

  Gevonden: Nederduits Gereformeerde Gemeente LOCHEM Doopboek 1698-1717 (R.B.S. 1070.2) Tijdvak 1709-171719.01.1716
  Berend ten Pas in Verwoolde sijn soon WILLEM en dogter FENNE, twelingen. (http://www.genealogiedomein.nl/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=153&Itemid=27)


 • Generatie 2

  • Willem ten Pas, zoon van Berend ten Pas, is geboren op 19 januari 1716 in Verwolde.
   Willem trouwde op 11-05-1738 met Geesken Havendink (of Haverdonk of Hendriks).
   Willem trouwde op 9 juni met Grietjen Vleshers .

  Kinderen van Willem en Geesken:

  1. Berent ten Pas, geboren op 11-05-1738 in Lochem

  2. Hendersken (Hendrika) ten Pas, geboren op 25-09-1740 in Lochem, trouwde op 15-03-1761 met Harmen Hensen

  3. Jan ten Pas, geboren op 10-02-1743 in Lochem

  4. Goosen ten Pas, geboren op 24-03-1745 in Lochem

  5. Anna Catharina ten Pas, geboren op 08-09-1748 in Lochem

  6. Willemina ten Pas, geboren op 02-08-1753 in Lochem, trouwde op 25-03-1781 met Antoni Nekkers (Antonij). Bij geboorte zoon Harmen: soldaat in het Regiment van zijn Hoogheid den Prince van Badendürlach, gedoopt op 04-04-1734 te Winterswijk, overleden op 08-05-1805 te Lochem op 71-jarige leeftijd, zoon van Hermen Neckers en Berendina Straatman. Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 21-12-1760 te Lochem met Janna Marsman, dochter van Hendrik Garrit Marsman. Drie kinderen:
       Hendrik Gerrit Neckers
       Herman Neckers
       Harman Neckers

   Na haar overlijden op 50 jarige leeftijd getrouwd met Willemina ten Pas.
    

   1. Jan Willem Neckers, geboren op 05-02-1782, gedoopt 10-02-1782, getrouwd op 27-07-1806 met Janna Meyering. 

   2. Berendina Neckers, geboren op 30-03-1788

   3. Gerrit Jan Neckers, geboren op 22-05-1796

  Kind Kinderen van Willem en Grietjen:

  1. Geesken ten Pas, geboren op 03-08-1766 in Lochem, gestorven op 05-05-1800 in Lochem

   1. Gerhardus ten Pas, geboren op 27-02-1800

  Gevonden: Nederduits Gereformeerde Gemeente LOCHEM Doopboek 1768-1811 (R.B.S. 1072)
  Tijdvak 1800-1805

  04.05.1800 GERHARDUS, onegt, geb. 27 febr.
  moeder Geesken ten Pas
  getuige Willemine Nekkers.


 • Generatie 3

  • Geesken ten Pas, dochter van Willem ten Pas en Grietjen Vlesschers Ehel, is geboren op 3 augustus 1766 in Lochem, gestorven op 5 mei 1800 in Lochem. Geesken was van beroep dagloonster. Geesken is getrouwd met Berend Hendrik Bitter en heeft twee kinderen van hem. Geesken heeft daarnaast nog twee kinderen gekregen:

  Kinderen van Geesken en Berend Hendrik Bitter:

  1. Johanna Bitter, geboren op 26-12-1784 in Lochem

  2. Willem Bitter, geboren op 19-04-1787 in Lochem
   (Getuige Geertje Vlessers, aangehuwden oud moeije, bij absentie van deselfs vader, Hendrik Bitter in Zutphen. Moeder Geesken ten Pas thans hier in Lochem.)

  Kinderen van Geesken en ???

  1. Evert ten Pas, geboren op 02-07-1795 in Lochem, van beroep schoolmeester, gestorven in 1835, getrouwd op 27-jarige leeftijd op 14-09-1822 met Jannetje Lint, 25 jaar in Lochem. Jannetje is geboren in Amsterdam in 1798 en overleden na 1850.

  2. Gerhardus ten Pas, geboren op 27-02-1800, gestorven op 04-05-1800
   (Onegt. geb. 27 feb, Moeder Geesken ten Pas, Getuige Willemiene Nekkers)

   Geesken overleed 1 dag na het dopen van Gerhardus, overlijdensakte opgemaakt op 05-05-1800
   Evert ten Pas, zoon van Geesken ten Pas, is geboren op 2 juli 1795 in Lochem, van beroep schoolmeester, gestorven in 1835. Trouwde op 14 september 1822 met Jannetje Lint, geboren in 1798 in Amsterdam, overleden na 1850. Jannetje was op het moment van huwelijk "dienstbaar" en woonde in te Almen (gemeente Gorssel), geboren "uit onbekende ouders" en aldaar (Amsterdam) opgevoed in het Aalmoezeniers Weeshuis.


 • Generatie 4

  Evert ten Pas, geboren op 02-07-1795 in Lochem, van beroep schoolmeester, gestorven in 1835, getrouwd op 14-09-1822 met Jannetje Lint in Lochem. Jannetje is geboren in Amsterdam in 1798 en overleden na 1850. Jannetje is geboren uit 'onbekende ouders' en in Amsterdam opgevoed in het Aalmoezeniers Weeshuis.
  (Onegt. geb 2 julij, Moeder Geesken ten Pas, Getuige Geertje Flesschers)
  Evert heeft zich ingeschreven bij de militaire militie onder de naam Evert Bitters, deze naam staat ook vermeld op zijn trouwakte. Uit de kopie van de akte van de militaire militie staat een omschrijving van Evert: 1,56 mtr, zwart haar, grote neus, pokdalig gezicht.

  Evert ten Pas was schoolmeester op het "Schoolplaetske" op de Klein Dochterense school aan de Zutphense weg (inmiddels gesloopt). Het "Schoolplaetske" werd verkocht voor 90 gulden en Evert bouwde er zijn huis van. Dit huis bestaat nog steeds en werd bewoond tot 2005 door Willemina Gardina ten Pas – Snellink.
   


  Tijdens het warme en zeer gastvrije bezoek aan mevrouw ten Pas op 4 september 2001 jl. mochten we foto’s maken van haarzelf en van het huis maken. Op onderstaande foto's staan o.a. Cornelis ten Pas, generatie 8 en Roelofina Johanna ten Pas, generatie 9 bij het huis wat door de vierde generatie is gebouwd en door de vrouw uit de zesde generatie nog steeds bewoond werd.

  Mevrouw Ten Pas - Snellink overleed op 20 februari 2005 na een kort ziekbed op de gedenkwaardige leeftijd van 91 jaar in een verpleegtehuis te Lochem. (Helaas zal deze woning binnenkort verkocht gaan worden. )


  Luchtfoto uit 1978


 • Generatie 5

Evert en Jannetje hadden 7 kinderen, dit is de 5e generatie.
Deze 7 kinderen heb ik als aparte 'takken' vernoemd.

 © 1997-2019 roelinda.nl | info@roelinda.nl