Home
ShellsAngels
Justus Willemsen
Ruben Willemsen
Genealogie
Achtergrondinfo
Familie Ten Pas
-GEN 5/1 - Johannes
-GEN 5/2 - Karel
-GEN 5/3 - Gerhard
-GEN 5/4 Alb.Jan
-GEN 5/5 Leentje
-GEN 5/6 - Gradus
-GEN 6/7 Joh. Albert
-Gen 6/9 - Anna Elis
-GEN 7/1 - Johannes
GEN 8/7 - Cornelis
GEN 9/2 Roelofina
-GEN 5/7 Evert
Lochem
Apeldoorn
Schilderijen
--- Expositie CODA
Familie Willemsen
Familie Bronsink
Zonder aansluiting
-Ten Pas Winterswijk
-Thepass
Weblinks
Gastenboek
Jackspare


Schilderijen van Ten Pas

Zie ook: De expositie in CODA van de schilderijen van Ten Pas


 

Gradus ten Pas en zijn zoon Johannes Albertus ten Pas hebben menig landschap op het schildersdoek vastgelegd. Gradus in eerste instantie in Lochem en omgeving en later in Apeldoorn. Johannes Albertus heeft menig Apeldoorns dorps/stadsgezicht weten vast te leggen.

Frits Morhée heeft een boek geschreven over "Apeldoorn op linnen".  Deze is op 21 maart 2003 verschenen.
Klik hier voor meer informatie of om een bestelling te plaatsen.


Hieronder treft u een overzicht van enkele schilderijen welke zijn geschilderd door vader en zoon Ten Pas. 
Met dank aan Frits en Bettie Morhée.

1851-1860

1861-1870

1871-1880

1881-1890

1891-1900

1901-1910

1911-1920

1921-1930

1931-1941

Frits in de krant

Belangrijke data:

[Gradus verhuisde op 3 februari 1896 van Lochem naar Apeldoorn] - [Gradus overleed 25 september 1899] - [Johannes Albertus overleed 21 juli 1941]


1851-1860
Gradus ten Pas
18??
Lochem, Marktplein
Gradus ten Pas
18??
Lochem, Boekhandel Rovink aan de Markt

1861-1870
Gradus ten Pas
1866
Lochem, Kawoppe
Gradus ten Pas
1870
Laren

Gradus ten Pas
18??
Larenseweg
Gradus ten Pas
18??
Het betreft de Blauwe Torenstraat bij de hoek Achterstraat te Lochem. Het hoekhuis op deze straat is de voormalige woning van de familie Timmerije.

Gradus ten Pas
18??
Lochem, leerlooierij
 

 
Terug naar de top van de pagina1871-1880
Gradus ten Pas
1878
Eigendom Andrew ten Pas - Australië
 

 
Terug naar de top van de pagina1881-1890
Gradus ten Pas
18??
Gezicht op Lochem
Gradus ten Pas
18??
Gezicht op Lochem 2
Gradus ten Pas
1881
Laren, Heunderhuus
Gradus ten Pas
18??
Laren, Heunderhuus
Gradus ten Pas
1884
Molen van lok Eefde
Gradus ten Pas
18??
Boerderij met molen
Gradus ten Pas
18??
Laren, Deventerweg
Gradus ten Pas
1886
Dikke boom te Laren, gemaakt bij Baron van de Borg in het Jagers huis te Verwoolde; de boom is hol en er kunnen 7 mensen binnen in staan de boom heeft een omtrek van 6 en een halve meter
Gradus ten Pas
1886
De boerderij de Veltmaat
Janna Dijkman; woonde in 1886 in boerderij de Veltmaat
Dit is een ingekleurde foto, gemaakt door de grootvader van mevrouw Olyslager-Woestenenk
Gradus ten Pas
1887
Eigendom Andrew ten Pas - Australië
Gradus ten Pas
1890
Ordermolen
Gradus ten Pas
18??
Meisje met hond
Gradus ten Pas
1890
Lochem, Stadswatermolen
Terug naar de top van de pagina1891-1900
Gradus ten Pas
1891
Boeren wagen 1
Gradus ten Pas
18??
Appel schil
Gradus ten Pas
1891
Perceel goudvink
Gradus ten Pas
1891
Goudvink
Gradus ten Pas
1891
Goudvink
Gradus ten Pas
1891
Goudvink
Gradus ten Pas
1891
Kerkje Beekbergen
Gradus ten Pas
1893
Apeldoorn, Smederij aan de griftstraat
Gradus ten Pas
1894
Lochem, Walderstraat
Gradus ten Pas
1894
Lochem, Blekerij heistad, Noorderbleek
Gradus ten Pas
1894
Lochem, gezicht op de toren
Gradus ten Pas
1894
Lochem, Molen van Reudink
Gradus ten Pas
18??
Boeren en Boerin
Gradus ten Pas
18??
Boerderij
Gradus ten Pas
1895
Uddelermeer
Gradus ten Pas
1895
Lochem, Gracht
Gradus ten Pas
1895
Lochem, Blekerij stijgoort
Gradus ten Pas
18??
Paarden
Gradus ten Pas
18??
Hooien
 
 
Johannes Albertus ten Pas
1895
Apeldoorn, raadhuis (voorkant) olieverfschilderij
In oktober 1839 loofde het gemeentebestuur van Apeldoorn een premie uit van Fl. 150,- voor het ‘meest doelmatig ontwerp voor een Gemeente en regthuis aldaar, mits de kosten de som van Fl. 12.000,- niet te boven gaan.’ Zo kreeg Apeldoorn in 1842 het eerste echte raadhuis, naar een ontwerp van gemeenteopzichter Albert Liese. Voorheen vergaderde de raad in een bovenzaal van de herberg Het Hert.
Johannes Albertus ten Pas
1895
Apeldoorn, raadhuis (achterkant) olieverfschilderij
In 1898 werd het raadhuis door architect G. de Zeeuw aanzienlijk uitgebreid, zoals wij die nu kennen.
Gradus ten Pas
1895
Apeldoorn, Uchelen De Bouwhof
Evenals vele andere molens werd ook de papiermolen De Bouwhof te Uchelen een wasserij. Op het bleekveldje ligt was te drogen. Al voor 1910 werd de papiermolen omgezet in de wasserij van de firma E. Uyt den Bogaard. De hangzolder, waar men het papier droogde, herinnert nog aan die vroegere bestemming van papiermolen.
Gradus ten Pas
1896
Sophiahoeve
Gradus ten Pas
1896
Apeldoorn, Regentesse Emma
Gradus ten Pas
1896
Apeldoorn, Boerderij Vosselman aan de grift
Gradus ten Pas
1896
Apeldoorn, Gasfabriek
De Gasfabriek aan het Apeldoornse Kanaal geschilderd door G. ten Pas, omstreeks 1896. I. Douwes de Boer begon in 1863 met de leverantie voor de straatverlichting. In 1883 kocht de gemeente voor honderdduizend gulden de fabriek.
Gradus ten Pas
1896
Apeldoorn, Stinkmolen
Gradus ten Pas
1896
Apeldoorn, Arbeidershuisjes aan het Griftpad
Op dit schilderij is de schoorsteen van de melkfabriek Mariëndaal zichtbaar. Mariëndaal was een coöperatieve vereniging van destijds 41 boeren die samen 169 koeien molken.
Gradus ten Pas
1896
Apeldoorn, 'Wasserij Wilbrink' Kanaal Vorderman
Gradus ten Pas
1896
Hoederparkweg
Gradus ten Pas
18??
Olieverfschilderij De Wenumse ‘Saatmolen’
Nu bekend als Wenumse watermolen of molen van Bree aan de Oude Zwolseweg, komt al voor in de rekeningen van 1313. In 1395 behoorde de molen toe aan de hertog van Gelre. Na enkele tussentijdse wijzigingen bleek dat de molen in 1493 eigendom was geworden van het klooster Monnikhuizen in Arnhem. Sinds de reformatie werden de bezittingen van Monnikhuizen, waaronder de molen, beheerd door het Kwartier van Veluwe. De molen werd met ingang van mei 1633 voor het laatst verpacht en is waarschijnlijk nog voor 1640 verkocht. Onbekend is aan wie de overdracht heeft plaatsgevonden. In 1768 liet Daniël de Jongh de waterradkorenmolen verbouwen tot kopermolen en ook liet hij de grote molenvijver aanleggen. In de eerste helft van de 19e eeuw raakte het koperbedrijf in verval en in 1858 herkreeg de molen de oorspronkelijke bestemming van korenmolen. In 1882 raakte met Hendrik van Bree de naam Van Bree aan de molenverbonden.
Gradus ten Pas
18??
Loenen, cafe Den Eikenboom
Gradus ten Pas schilderde eind 19e eeuw één van de oudste herbergen van Loenen. Aanvankelijk droeg deze herberg de naam Capel, genoemd naar de eigenaar. Baron Hackfort van Ter Horst had eens een geschil met een ‘nabuur’ over een omgehouwen eik. De schikking werd getroffen in de herberg. Dit voorval gaf aanleiding om de naam te veraderen in Den Eikenboom en is afgebeeld op het uithangbord van het huidige hotel.  
Gradus ten Pas
1896
Apeldoorn, Van Gelderfabriek
Gradus ten Pas
1898
Boeren wagen 2
Gradus ten Pas
1898
Apeldoorn, Eendrachtstraat / Brinklaan, 'Westhof'
Terug naar de top van de pagina1901-1910
Johannes Albertus ten Pas
1906
Penne Jenneken
Johannes Albertus ten Pas
1907
Apeldoorn, Wormenseweg/Koekoekspad
Thans Ooievaarlaan, waar Carolien ten Pas woont). Schilderij in bezit van J. ten Pas. Het jongetje bij de geiten is Johannes ten Pas, neefje van Johannes Albertus ten Pas en de vrouw is tante Anna, de pleegzus van Johannes
Johannes Albertus ten Pas
19??
Lageweg
 
 
Terug naar de top van de pagina1911-1920
Gradus ten Pas
1911
Houtjesbos Goudvink
 
 
Dit schilderstukje schilderde J.A. ten Pas in 1917 naar een voorbeeld van Jozef Israels. Het heet Vaders thuiskomst en het hangt in het rijksmuseum in Amsterdam. Bij dit schilderij maakte Nicolaas Beets een gedicht:  LANGS MOEDERS GRAF 't Was de eerste thuiskomst na haar sterven
wij haalden hem van boord
hij pakte en kuste ons honderd werven
maar sprak geen enkel woord. Een tijd lang stond hij in gedachten  
en zag ons zwijgend aan  
op eenmaal kreeg hij moed en krachten  
en zeide 'laat ons gaan' 
Het kleine Stijntje werd gedragen  
Ik bij de hand gevat  
Opeens de kerkstraat ingeslagen  
in plaats van "t achterpad.   Verwondering heb ik niet doen blijken  
benepen zweeg ik stil  
en had het hart niet op te kijken  
al had ik ook den wil. Maar toen we bij het kerkhof togen  
zijn hand de mijne neep  
zag ik hem aan met vochtige ogen  
ten blijk, dat ik "t begreep. Hat ik dien blik maar niet geslagen  
herhaal ik duizend keer  
"t gelaat dat toen mijn ogen zagen  
vergeet ik nimmer meer.
Johannes Albertus ten Pas
1918
Boeren eenvoud
Johannes Albertus ten Pas
1918
Boeren eenvoud
Terug naar de top van de pagina1921-1930
Johannes Albertus ten Pas
1924
Boerderijtje - op karton
Johannes Albertus ten Pas
1924
Koeien
Johannes Albertus ten Pas
1924
Beekbergen
Gradus ten Pas
????
Duivelskolk
Johannes Albertus ten Pas
19??
Arnhemseweg
Gradus ten Pas
????
Koeien
Johannes Albertus ten Pas
19??
Koeien bij sloot
Johannes Albertus ten Pas
1926
Liggende koeien
Johannes Albertus ten Pas
19??
Schaapskooi
Johannes Albertus ten Pas
1926
Schaapskooi Garderen
Johannes Albertus ten Pas
1926
Stuk uit schilderij de Bruin
Johannes Albertus ten Pas
1927
In slaap gesust
Johannes Albertus ten Pas
1927
Koeien
Johannes Albertus ten Pas
1928
Man bij vuur
Johannes Albertus ten Pas
19??
Boerderijtje
Johannes Albertus ten Pas
1930
Boerin met koeien
Terug naar de top van de pagina1931-1941 
Johannes Albertus ten Pas
1936
Tuin bij Huize Beukenstein
Johannes Albertus ten Pas
1936
Lochemse toren
Johannes Albertus ten Pas
19??
Kanaaltje
Johannes Albertus ten Pas
1937
Molen van Ruisdael
Johannes Albertus ten Pas
1938
Koeien in beek
Thans in bezit van Roelinda ten Pas
(met dank aan Frits en Bettie)
?? ten Pas
????
Schapen op de weg
Johannes Albertus ten Pas
????
Schapen op de weg
?? ten Pas
????
Schapen
?? ten Pas
????
Schapen op de hei
Johannes Albertus ten Pas
????
Schapen op de hei
?? ten Pas
????
Schapen op de hei
?? ten Pas
????
Schapen op de hei
?? ten Pas
????
Schapen op heideweg
?? ten Pas
????
Schapen op de weg 2
?? ten Pas
????
Schapen op de hei met schaapskooi
?? ten Pas
????
Schapen op de heidepad
Johannes Albertus ten Pas
19??
Herderin met schapen
?? ten Pas
????
Herderin met schapen
Johannes Albertus ten Pas
1941
Laatste... werkend aan dit doek kreeg hij een hartstilstand
Johannes Albertus ten Pas
19??
De boerderij van Vosselman aan de grift
Gradus ten Pas
18??
Gradus ten Pas
18??
 
 

Terug naar de top van de pagina

Frits Februari 2003 in de krant:


 Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op maandag 27 oktober 2008


 © 1997-2019 roelinda.nl | info@roelinda.nl